Home Site Map

GSP  FORM AΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Τηλέφωνα:  
210-4005656
2130-370035

2155-456273
210-4173512

FAX:   210-4170257
Mobil: 6977-636709
         
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com    Ψάξτε στο Site μας   
 Ender Keyword - Caps Lock

 

 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    16/04/2018   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

GSP (Generalised System of Preferences)

ΝΟΜIΚΗ ΒΑΣΗ
'Aρθρo 133 (113) ΕΚ.

ΣΤΟXΟI
- Να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους στις αγορές των βιομηχανικών χωρών.
- Να προωθηθεί η εκβιομηχάνιση των αναπτυσσομένων χωρών μέσω μειώσεων των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε πλήρως κατεργασμένα ή ημικατεργασμένα βιομηχανικά προϊόντα και ορισμένα αγροτικά προϊόντα ή εξαιρέσεων των ως άνω προϊόντων από τους εν λόγω δασμούς

Κύρια χαρακτηριστικά του εν ισχύι ΣΓΠ (1995-2004)

Η εφαρμογή του ΣΓΠ ακολουθεί κύκλο δέκα ετών. Ο παρών κύκλος άρχισε το 1995 και έληξε το 2004. Τούτο ορίζεται στον κανονισμό 2820/98 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998.

Για τη διαχείριση του ΣΓΠ η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Γενικευμένων Προτιμήσεων, την οποίαν απαρτίζουν εκπρόσωποι των κρατών μελών υπό την προεδρία της Επιτροπής. Στην επιτροπή αυτή μπορεί να ζητηθεί να αποφανθεί ή η επιτροπή μπορεί να εκφέρει γνώμη σχετικά με σχέδια μέτρων εφαρμογής.

Κράτη δικαιούχοι
Αρχικώς οι προτιμήσεις έπρεπε να είναι 'γενικευμένες', ήτοι έπρεπε να χορηγούνται προς όλα τα αναπτυσσόμενα κράτη. Η ένταξη στην Ομάδα 77, την οποία ίδρυσαν τα αναπτυσσόμενα κράτη, θεωρείται κριτήριο επιλεξιμότητας για αντιμετώπιση στο πλαίσιο του ΣΓΠ. Στην Κίνα και τις 'οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο' οι οποίες προήλθαν από τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως έχει χορηγηθεί παρόμοια αντιμετώπιση με εκείνη των αναπτυσσομένων κρατών.

Ένα κράτος μπορεί να αποκλεισθεί από τα οφέλη του ΣΓΠ εάν έχει υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημά του και/ή υψηλή αξία των εξαγωγών μεταποιημένων προϊόντων. Επί του παρόντος το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και η Νότιος Κορέα έχουν αποκλεισθεί βάσει αυτών των κριτηρίων.

Διαμόρφωση δασμώv
Α
πό του 1995 οι εμπορικές προτιμήσεις βάσει του ΣΓΠ χορηγούνται χωρίς ποσοστώσεις ή ποσοτικούς περιορισμούς. Αντ' αυτών οι προτιμήσεις ορίζονται σύμφωνα με μηχανισμό για τη διαμόρφωση των δασμών. Έκαστο προϊόν ταξινομείται συναρτήσει της ευαισθησίας του σε μία των τεσσάρων κατηγοριών. Οι τέσσαρες κατηγορίες είναι:

  • πολύ ευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία ο προτιμησιακός δασμός είναι 85% του κανονικού δασμού του κοινού δασμολογίου,
  • ευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία ο προτιμησιακός δασμός είναι 70% του δασμού του κοινού δασμολογίου,
  • ημιευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία ο προτιμησιακός δασμός είναι 35% του δασμού του κοινού δασμολογίου,
  • μη ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία εισέρχονται στην αγορά ΕΕ αδασμολόγητα.

Κανόνες προελεύσεως
Στόχος των κανόνων προελεύσεως είναι να εξασφαλίσουν ότι τα επιλέξιμα προϊόντα έχουν πράγματι παραχθεί στην αναπτυσσόμενη χώρα εξαγωγής. Το σύνολο του ΣΓΠ υπόκειται στην τήρηση των προϋποθέσεων που διέπουν την προέλευση των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για προτίμηση.

Ο προσδιορισμός της προελεύσεως ενός προϊόντος είναι ιδιαιτέρως σημαντικός όταν στη μεταποίησή του ενέχονται δύο ή περισσότερες χώρες. Η περιφερειακή άθροιση προελεύσεως' αποτελεί ειδική διευθέτηση που αποσκοπεί να προωθήσει τη σε επίπεδο περιφερείας οικονομική ολοκλήρωση αναπτυσσομένων χωρών χάρις στην άρση ορισμένων όρων που αφορούν τον προσδιορισμό της προελεύσεως. Το 'περιεχόμενο από χώρα δωρητή' αποτελεί ειδική διευθέτηση που αποσκοπεί να προωθήσει τη βιομηχανική συνεργασία ΕΕ αναπτυσσομένων χωρών επιτρέποντας να θεωρηθεί ότι προϊόντα από την ΕΕ προέρχονται από τη χώρα που αντλεί οφέλει από το σύστημα η οποία έχει προβεί σε μεταποίησή τους

Some of the donor countries which accept Form A for the purposes of the GSP include:
Μερικές από τις Χώρες οι οποίες αποδέχονται το FORM A για τους σκοπούς που το Σ.Γ.Π περιλαμβάνει

 

Australia
Austria
Belgium
Bulgaria
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland

Italy
Japan
Luxembourg
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Sweden
Switzerland
United Kingdom
U.S.A.

 

Μεταφορά στο WEB : Αλέξανδρος Ι Κουρτέσης -  Εκτελωνιστής

[ GSP  FORM A ] C E MARK ] ΕΝΕΡΓ. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] ΠΑΘΗΤ.ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ] CARNE ATA ] ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ] Logistics ] ΤΕΛΩΝ. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:210-4005656 -2130-370035 -210 4173512 -2130-370035 FAX:  210-4170257 Mobil: 6977-636709 ,6974-407658
Last modified: 16-Απρ-2018