Home Site Map

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



Τηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα:
Mobil:6977-636709  
        210-4005657
        210-4005656

       



         
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com



 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    05/03/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελωνειακές Απαλλαγές και Διευκολύνσεις - Μετοικεσία

[Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Δ 245/11 (ΦΕΚ 195/Β/6.4.88) με τις μετέπειτα τροποποιήσεις της.]

ΓΕΝΙΚΑ - ΣΥΝΗΘΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Όλοι οι απόδημοι, που έχουν την συνήθη κατοικία στους στο εξωτερικό και την μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές από δασμούς και λοιπούς φόρους τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ)

«Συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως ένα άτομο δηλαδή διαμονή στο εξωτερικό τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε δωδεκάμηνο, αλλά για τουλάχιστον τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν μετοικήσει.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

Βασική προϋπόθεση για να τύχουν των ειδικών φορολογικών απαλλαγών οι απόδημοι που επιστρέφουν στην Ελλάδα μόνιμα, είναι να έχουν πάρει πιστοποιητικό μετοικεσίας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι:

 1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του και

 2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

Το πιστοποιητικό μετοικεσίας εκδίδει το Ελληνικό Προξενείο της περιοχής που διαμένει ο ενδιαφερόμενος και στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα είδη που θα μεταφέρει στην Ελλάδα (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς κλπ.). Σε κάθε οικογένεια χορηγείται ένα μόνο πιστοποιητικό μετοικεσίας, και για μια μόνο φορά.

Δικαίωμα για πιστοποιητικό μετοικεσίας και για απαλλαγές κατά την μετοικεσία έχουν τα παιδιά μιας οικογένειας μόνο όταν:

α. διαμένουν αποδεδειγμένα σε ξεχωριστό σπίτι από τους γονείς πάνω από δύο χρόνια,
β. εργάζονται πάνω από δύο χρόνια και
γ. έχουν παντρευτεί ή έρχονται στην Ελλάδα για γάμο.

Μη ομογενείς που είναι παντρεμένοι με Έλληνα ή Ελληνίδα θα πρέπει να προσκομίσουν στο Προξενικό Γραφείο άδεια παραμονής και ανάλογα προέγκριση ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό μετοικεσίας δίνεται μόνο για τα είδη που δεν έφερε ο ενδιαφερόμενος την πρώτη φορά που μετοίκησε. Και μόνο εάν από την ημερομηνία του κυρίου εκτελωνισμού, ο δικαιούχος παρέμεινε στην Ελλάδα για δύο χρόνια (185 ημέρες ανά δώδεκα μήνες), μετά αναχώρησε στο εξωτερικό όπου και έμεινε τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια, και η παραμονή του στην Ελλάδα τα ανωτέρω δύο χρόνια δεν υπερέβη τις ενενήντα (90) ημέρες το χρόνο.

Από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας και μέσα σε δώδεκα μήνες πρέπει ο μετοικών να έχει εκτελωνίσει μια φορά όλα μαζί ή τμηματικά όλα τα πράγματα που μεταφέρει στην Ελλάδα.

Όσοι ήδη έχουν έρθει στην Ελλάδα και κατά την παραμονή τους εδώ αποφασίζουν να μετοικήσουν, μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό μετοικεσίας από το Υπουργείο Εξωτερικών και στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία άφιξης μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 24 μηνών για τα πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω μη σφράγισης των διαβατηρίων από τον Ιούλιο του '88 απαιτείται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, που βεβαιώνουν την παραμονή τους στο εξωτερικό, όπως σύμβαση εργασίας, συμβόλαιο ενοικίου, αποδείξεις πληρωμής τηλεφώνου, ρεύματος κλπ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ

Προσωπικά είδη για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή είναι:

 • Τα είδη οικοσκευής: δηλαδή τα ατομικά αντικείμενα, ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ποδήλατο, ο οικιακός ρουχισμός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού του σπιτιού (ηλεκτρικά είδη από ένα κομμάτι για κάθε είδος, τηλεόραση μια μικρή και μια μεγάλη, ένα βίντεο και μια βιντεοκάμερα). Προκειμένου για συσκευή κλιματισμού θα παραδίδονται τόσα κομμάτια όσα δικαιολογούνται για τον συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού στον οποίο διαμένει το δικαιούχο πρόσωπο στην Ελλάδα. Η οικοσκευή μπορεί να είναι μεταχειρισμένη ή καινούρια, αρκεί η αγορά των καινούριων να έγινε στην χώρα από την οποία μετοικεί και να υπάρχουν σχετικές αποδείξεις.

 • Τα μέσα μεταφοράς: Όπως ένα επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ, ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο Ι.Χ, ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ένα μοτοποδήλατο ή μια μοτοσικλέτα, ένα σκάφος αναψυχής, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο ένα από τα παραπάνω είδη.

 • Λοιπά είδη: Δηλαδή οικιακές προμήθειες, οικόσιτα ζώα, ιππευόμενα ζώα, φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών.

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για τα μέσα μεταφοράς παρέχεται απαλλαγή όταν ο μετοικών τα είχε στην κατοχή του και χρήση του τουλάχιστον για έξη μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας, ανεξάρτητα από την παλαιότητα, αλλά με τα πρωτότυπα των τίτλων κυριότητας.

Όταν η μετοικεσία γίνεται από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας το αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο -- βενζινοκίνητο -- που φέρνουν πρέπει να ήταν στην κατοχή και χρήση τους τουλάχιστον για 6 μήνες και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει περιορισμός στα κυβικά.

Όταν η μετοικεσία γίνεται από Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

α. Να εισάγουν το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ., ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που είχαν στην αποκλειστική κυριότητα και χρήση τους 6 μήνες πριν μετοικήσουν στην Ελλάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητο είναι για την εισαγωγή του αυτοκινήτου να ενημερωθούν για τους τύπους καταλυτών που εγκρίνει το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Ελλάδας.

β. Να εισάγουν καινούριο αυτοκίνητο με καταλύτη αγορασμένο από χώρα της Ευρώπης ή από την Ελλάδα και να είναι νέας τεχνολογίας έως 2.000 κ.ε. ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο καινούριο και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι 2.000 κ.ε. (ή μέχρι 1.000 κ.ε. όταν έχουν κινητήρα WANKEL).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα παραπάνω μέσα μεταφοράς έχουν κυβισμό πάνω από 2.000 κ.ε, τότε επιβαρύνονται κατά την εισαγωγή με το 1/3 του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και με τον ΦΠΑ ανεξαρτήτως του κυβισμού που φέρουν.

Για την εισαγωγή του αυτοκινήτου ή αυτοκινούμενου τροχόσπιτου απαραίτητα είναι η κατοχή διπλώματος οδήγησης, καθώς και ο τίτλος κυριότητας και άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου με πινακίδες της χώρας από την οποία μετοικούν.

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για το αυτοκίνητο μπορούν να συντρέχουν, είτε αθροιστικά, είτε ξεχωριστά στα άτομα της οικογένειας που μετοικεί, αρκεί να έχουν όλοι δικαίωμα μετοικεσίας και να μετοικούν όλοι μαζί.

Το αυτοκίνητο πρέπει να εκτελωνιστεί μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα (σύνορα).

Το αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να οδηγείται από τρίτους έστω και για μια φορά. Επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου από συγγενικά πρόσωπα (άγαμα ή έγγαμα, παιδιά και σύζυγοι αυτών -- οι γονείς -- τα άγαμα ή έγγαμα αδέρφια) ύστερα από έγγραφη έγκριση του αρμοδίου τελωνείου.

Άλλες παρατηρήσεις

Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ , τα έπιπλα και λοιπά κινητά είδη που εισάγονται από φυσικό πρόσωπο που έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χρησιμεύσουν για την επίπλωση ή εξοπλισμό της δευτερεύουσας κατοικίας του που βρίσκεται στην Ελλάδα. Η απαλλαγή, χορηγείται στο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο έχει την συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της Ε.Ε. και είναι ιδιοκτήτης οικίας στην Ελλάδα ή την έχει μισθώσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 χρόνων και περιορίζεται σε έπιπλα και κινητά είδη.

Ακόμα απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους τα μεταχειρισμένα ή καινούρια είδη οικοσκευής, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία του γάμο τους, εφόσον τα είδη οικοσκευής ή γαμήλια δώρα εισάγονται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει το νωρίτερα δύο μήνες πριν την ημερομηνία που προβλέπεται για την τέλεση του γάμου και τελειώνει το αργότερο τέσσερις (4) μήνες μετά την τέλεση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όταν τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω Δ3 Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών (Ζαλοκώστα 1, 106 71 Αθήνα), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους Προξενεία ή στη Δ3 Διεύθυνση του Υπουργείου των Εξωτερικών

Έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας για τους μετοικούντας από Αυστραλία.

 1. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος: Παλαιά και ισχύοντα διαβατήρια (ελληνικά ή αυστραλέζικα) του ζεύγους και των άγαμων τέκνων που κατοικούν μαζί τους. Εάν υπάρχει κενό μεταξύ της έκδοσης των τελευταίων διαβατηρίων χρειάζεται MOVEMENTS PRINT OUT από το IMMIGRATION AND ETHNIC AFFAIRS DEPARTMENT. Εκτός από τα διαβατήρια εάν ο ενδιαφερόμενος είναι άγαμος, χρειάζεται σχετική βεβαίωση από το REGISTRAR. Εάν είναι διαζευγμένος - το διαζευκτήριο. Εάν είναι χήρος/α - την ληξιαρχική πράξη θανάτου της/του συζύγου.

 2. Εάν εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας: Βεβαίωση από τον εργοδότη του για τα δύο (2) τελευταία χρόνια και τα σχετικά TAX RETURN CERTIFICATES. Εάν είναι συνταξιούχος βεβαίωση από το DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY ότι παίρνει σύνταξη. Εάν είναι αυτεπάγγελτος TAX RETURN CERTIFICATES των τελευταίων δύο (2) χρόνων.

 3. Τίτλος ιδιοκτησίας σπιτιού ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας καθώς και λογαριασμοί (ηλεκτρικού, τηλεφώνου κλπ) για τα δύο τελευταία χρόνια.

 4. Άδεια οδήγησης (ισχύουσα) αν ενδιαφέρεται για ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μεταφοράς αυτοκινήτου που βρίσκεται ήδη στην κατοχή του ενδιαφερόμενου REGISTRATION ή πιστοποιητικό από DEPARTMENT OF MOTOR TRANSPORT που να αποδεικνύει ότι το όχημα ήταν στην κατοχή του τουλάχιστον για 6 μήνες.

 5. Αναλυτική κατάσταση ηλεκτρικών συσκευών οικοσκευής (με μάρκα και SERIAL NUMBER) και αναλυτική καταγραφή επίπλων.

 6. Επίσης αν δεν έχουν ήδη γίνει ληξιαρχικές πράξεις γάμου του ενδιαφερομένου (εάν παντρεύτηκε στην Αυστραλία) και γεννήσεων των παιδιών του (αν γεννήθηκαν στην Αυστραλία).

 7. Σε περίπτωση αλλαγής επωνύμου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την πολιτογράφησή του ή DEED POLL από REGISTRAR.

 8. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να εισαγάγει ατελώς άλλα, πλην του αυτοκινήτου, μέσα μεταφοράς δηλαδή μοτοσικλέτα ή ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ή σκάφος αναψυχής, ή ιδιωτικό αεροπλάνο, πρέπει να αποδείξει με πιστοποιητικά Αυστραλιανών Αρχών (MOTOR TRANSPORT ή MARITIME SERVICES), ότι το εισαγόμενο μέσο μεταφοράς του ανήκει και το χρησιμοποιεί στην Αυστραλία τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την μεταφορά οικοσκευής στην Ελλάδα για τους μετοικούντες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

 1. Δήλωση Μετοικεσίας . Αν δεν υπογράψετε τη σχετική δήλωση ενώπιον των προξενικών αρχών θα πρέπει να επικυρώσει την υπογραφή σας Δημόσιος Συμβολαιογράφος (NOTARY PUBLIC). Η δήλωση μετοικήσεως υποβάλλεται εις διπλούν.

 2. Τα διαβατήρια παλαιά και νέα ελληνικά και αλλοδαπά όλων των ενηλίκων μετοικούντων, δεδομένου ότι το δικαίωμα ατέλειας ή μειωμένων δασμών έχει η οικογένεια ως σύνολο.

 3. Πιστοποιητικό εργασίας στο οποίο να αναφέρεται το είδος της εργασίας καθώς και η ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως της εργασίας σας. Θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη εργασία άνω των δύο ετών (Εις διπλούν).

 4. Φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων ετών. Δύο επικυρωμένες φωτοτυπίες της πρώτης σελίδας κάθε έτους των ομοσπονδιακών και πολιτειακών φόρων καθώς και τα αντίστοιχα έντυπα W-2 FORMS.

 5. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ή ενοικιάσεως κατοικίας στις ΗΠΑ (Εις διπλούν).

 6. Λογαριασμούς τηλεφώνου, ηλεκτρικού, νερού.

 7. Αντίγραφο άδειας οδήγησης, ελληνικής ή αμερικανικής (εις διπλούν).

 8. $28.35 σε μετρητά, τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή (όχι προσωπική) για την χαρτοσήμανση του Πιστοποιητικού. Αν θέλετε να σας ταχυδρομηθεί το Πιστοποιητικό και τα διαβατήριά σας, θα πρέπει να εσωκλείσετε φάκελο επιστροφής με την διεύθυνσή σας και τα ανάλογα γραμματόσημα, ή να καταβάλλετε το αναγκαίο ποσό για την αποστολή του με τον τρόπο που επιθυμείτε (συστημένο, επείγον κλπ).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Τα προσωπικά είδη που εισάγονται στην Ελλάδα με ατέλεια μπορούν να μεταβιβαστούν, να παραχωρηθούν σε τρίτους κλπ. μετά από ένα έτος από τον εκτελωνισμό τους.

Το αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβάζεται μετά από ένα έτος, μόνο μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και εφόσον καταβληθεί ποσοστό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανάλογα με το διάστημα που έχει περάσει από την ημερομηνία που έγινε δεκτό το παραστατικό (χαρτί) εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, δηλαδή:

από 1-2 χρόνια καταβάλλεται το 80%
από 2-3 χρόνια καταβάλλεται το 60%
από 3-4 χρόνια καταβάλλεται το 40%
από 4-5 χρόνια καταβάλλεται το 20%
από 5 χρόνια και άνω χωρίς καταβολή.

Η έγκριση για την μεταβίβαση χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοπροσώπως στην Τελωνειακή Αρχή το πρόσωπο που δικαιούται ατέλειας. Όταν η αίτηση προς την Τελωνειακή Αρχή υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τότε η έγκριση χορηγείται, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω και πάντως όχι μικρότερο του ενός (1) εκατομμυρίου δρχ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι Έλληνες που μετοικούν από την πρώην Σοβιετική Ένωση έχουν το δικαίωμα να φέρουν επί πλέον των προβλεπομένων, είδη οικοσκευής αξίας μέχρι 1.500.000 δρχ. ατελώς, εφάπαξ ή τμηματικά, πάντα τελωνισμένα στο ίδιο τελωνείο.

Με το άρθρο 4 του Ν.2323/95 επιτρέπεται η πώληση της οικοσκευής με άδεια που χορηγείται από τον Δήμαρχο, ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Ισχύει ειδική πρόβλεψη ώστε οι ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ να απαλλάσσονται από την καταβολή του ΦΠΑ για το μεταφορικό μέσον που εισάγουν στην Ελλάδα.

 

INTERESTING LINKS

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών φόρων κατανάλωσης
Διεύθυνση 18η τελ.Οικ .Συστ.
Τμήμα Β'
Καραγιώργη Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 3313400-23 (εσωτ.184 ή 185)

Περισσότερες πληροφορίες στο εξωτερικό από τις Πρεσβείες και από τα Προξενεία

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -IMPORTS ] ΕΞΑΓΩΓΕΣ-EXPORTS ] HELP DESK- ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ ] ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -TRANSPORT ] ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ] [ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ] ΧΡΗΣΤΙΚΑ ] EORI Number ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 05-Μαρ-2023