Home Site Map

ATR1Εκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα/ Phone  :
  6977-636709  
 
210-4005657
 
210-4005656

       
         
info@ektelonismos.com

kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    07/11/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας A TR1 και προθεσμία υποβολής του
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Σας ενημερώνουμε ότι από τις Τουρκικές Τελωνειακές Αρχές δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ATR και των πιστοποιητικών καταγωγής EUR.1 & EUR-MED Τουρκίας, με το οποίο τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται και εγκρίνονται από τα τουρκικά τελωνεία με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα:
Από 01-01-2019, δεν θα υπάρχει πια εντυπωμένη τελωνειακή σφραγίδα υγρού μελανιού στην σχετική θέση των πιστοποιητικών (θέση 12 στα πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR και θέση 11 στα πιστοποιητικά καταγωγής EUR.1 & EUR-MED) για την τελωνειακή έγκριση του εγγράφου, αλλά θα υπάρχει μία νέα σφραγίδα που θα είναι ηλεκτρονική.

 O Νέος τύπος Πιστοποιητικού ATR1

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR1.  θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής κατά την εξαγωγή των εμπορευμάτων τα οποία αφορά, δίνεται δε στον εξαγωγέα κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων ή μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατό να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό μετά την εξαγωγή( εκτελωνισμό ) των προϊόντων στα οποία αφορά:

  •  Όταν δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας κατά το χρόνο της εξαγωγής (εκτελωνισμού )λόγω λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων.
  • Όταν εκδόθηκε πιστοποιητικό, αλλά απορρίφθηκε για τεχνικούς λόγους.

Στην περίπτωση αυτή στο χώρο 8 του πιστοποιητικού, πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη

"εκδοθέν εκ των υστέρων"

Εξαίρεση: Τα εμπορεύματα που συναποκομίζονται από ταξιδιώτες ευεργετούνται από το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς να είναι απαραίτητο να συνοδεύονται απο πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR., υπό τον όρο ότι αυτά δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, δηλώνονται ότι βρίσκοναι σε ελεύθερη κυκλοφορία και δεν υπάρχει αμφιβολία για την ακρίβεια της δήλωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 της απόφασης 1/2001 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΕΚ- Τουρκίας, δεν υπάρχει όριο αξίας για τα εν λόγω εμπορεύματα.

Συνεπώς, αν η ποσότητα των εμπορευμάτων που μεταφέρουν π.χ. οι ταξιδιώτες που προέρχονται από την Τουρκία ουδεμία αμφιβολία αφήνει ότι προορίζονται για προσωπική χρήση, ανεξαρτήτου ορίου αξίας, δε θα πρέπει να υποβάλλονται σε δασμούς.

Επίσης από το καθεστώς της ελεύθερης κυκλοφορίας ευεργετούνται οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα, χωρίς να είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR., εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη επί της συσκευασίας ή των συνοδευτικών εγγράφων, ότι τα αντίστοιχα εμπορεύματα δεν πληρούν τους όρους περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Η ένδειξη αυτή έχει τη μορφή μιας κίτρινης ετικέτας

Όταν τα εμπορεύματα υπάγονται στον έλεγχο τελωνείου στην Κοινότητα ή στην Τουρκία, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας A.TR., όταν ορισμένα ή όλα τα προϊόντα αποστέλλονται κάπου αλλού στην Κοινότητα ή την Τουρκία.

Εξάλλου, προβλέπεται διοικητική συνεργασία των Κρατών Μελών και της Τουρκίας όσον αφορά τον εκ των υστέρων έλεγχο της γνησιότητας και της ακρίβειας των πιστοποιητικών A.TR.. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποείται δειγματοληπτικά ή όταν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες.

Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών και εφόσον μέσα σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου δε ληφθεί απάντηση, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου, δεν εγκρίνουν το ευεργέτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. πρέπει να υποβάλλεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία θεώρησης του από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας εξαγωγής, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Μπορεί ωστόσο, να υποβληθεί και μετά την παραπάνω προθεσμία εφόσον εξαιτίας ειδικών περιστάσεων δε μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία αυτή ή εφόσον τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί στη χώρα εισαγωγής πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

 

 

 

Exporters Dictionary ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ] EUR1 ] Certificate of Origin ] [ ATR1 ] CARNET TIR ] Certificate T5 ] CMR ] T2L ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 07-Νοε-2023